Integrime me sisteme financiare

Ndërlidh në kohë reale programin e hotelit, barit dhe restorantit me sistemet më të njohura financiare në Shqiperi si AlphaWeb dhe Financa5. Shkarkimi automatik nga magazinat perkatese  rrit sigurinë e kontrollit dhe heq punen manuale nga kontabilisiti.

Financa 5

Financa 5 është zgjedhja më cilësore. Programi u shërben të gjithë operatorëve të biznesit sipas funksioneve që ata kryejnë në kompani si: magazina, blerje, shitje, arka, banka deri tek nivelet më të larta të vendimmarrjes si manaxhimi financiar dhe administrimi.

Alpha Web

Alpha është sistem i plotë financiar për bizneset me një ose shumë degë. Ky sistem përfshin të gjitha funksionet e një biznesi të vogël, por është ndërtuar veçanërisht për menaxhimin e bizneseve më komplekse. Ai ofron një pamje të plotë të ndërmarrjes që ju ndihmon të merrni vendimet me efikase.

Gjithmonë gati për t’ju ndihmuar

Menaxher llogarie

Agjent i dedikuar

Suport 24 ore

Konfigurimi i sistemit

Trajnime te plota

Trajnim i plotë
i stafit

Suport 24 ore

Suport 24/7

Provo programin falas per 14-dite!

Provo Softmogul pa pagese dhe perdor programet qe ju sherbejne per tu permisuar.